Vores ydelser

Rådgivning

Vi rådgiver altid ud fra virksomhedens nuværende situation og arbejder ud fra denne. På baggrund af analyser og vurderinger sammensætter vi forslag til en forsikringspakke, der giver din virksomhed et optimalt dækningsindhold. Vi skaber overblik og rådgiver dig, så du kan træffe de rigtige beslutninger på et korrekt grundlag. Som en ekstra sikkerhed for dig har vi som minimum en årlig kontakt, hvor risikoforholdene gennemgås og forsikringsbeskyttelsen afstemmes.

Risikostyring

Vi tilbyder aktiv risikostyring. Omfanget afhænger af dine ønsker, virksomhedens kompleksitet og størrelse, branchen samt det aktuelle behov. Vi ser individuelt på, hvilke tiltag der vil forbedre forholdene i din virksomhed og hjælper dig med at nedbringe risikoen. Det kan være alt lige fra elektroniske alarmer, mekanisk sikring, overvågning mm. til kurser, certifikater og katastrofeplanlægning.

Administration

Vi står for den daglige administration af alt vedrørende dine forsikringer, herunder kontrol af policer, regulering af dine forsikringer og indledende skadebehandling. Vi varetager som udgangspunkt al kommunikationen med forsikringsselskaberne, så du får en hurtig og smidig sagsbehandling.

På Mit FPR kan du altid se dine forsikringer, regulere forsikringerne mv. Denne service er under løbende udvikling idet vi vil tilbyde dig de bedste og mest overskuelige selvbetjeningsløsninger.