Mægling med indsigt og overblik

Vi yder uvildig og uafhængig rådgivning til vores kunder. En rådgivning der er baseret på den enkelte kundes risikoforhold. Vi søger som oftest at afdække risikoen i Danmark, hvor vi samarbejder med alle førende forsikringsselskaber. Vi besidder ingen personlige interesser i selskaberne, og vores fokus er baseret på at skabe de bedste betingelser for vores kunder.

Vi ønsker at kende vore kunder, hver enkelt kunde er derfor tilknyttet en fast konsulent og et fast serviceteam.

Ved siden af vores rådgivning, hjælper vi vores kunder med det administrative. Vi udvikler IT–hjælpeværktøjer til den enkelte kunde/ branche.

Det menneskelige aspekt er vores vigtigste omdrejningspunkt når vi har kontakt med vores kunder, leverandører og kollegaer.

For os handler forsikringsmægling om at være et skridt foran. Vi vil være med til at præge udviklingen, så det altid er til vores kunders fordel. Vi vil se mulighederne før andre, handle på dem før andre gør det og udvikle nye forsikringsprodukter, som lever op til morgendagens forsikringsbehov.

Kort sagt er vi her for at:

Det betyder for dig at:

I vores stræben efter at leve op til vores værdikodeks, har vi opstillet målsætninger, som vi arbejder ud fra i det daglige. Vores målsætninger er et udtryk for, hvordan vi ønsker at lave forretning med vores kunder. De er samtidig med til at skabe den røde tråd i vores arbejde, så vi aldrig glemmer hvorfor vi er her.