Vores kunder

Vi er specialister i at sammensætte brancherelaterede forsikringsprogrammer.

Vores metode tager udgangspunkt i en grundig og dybdeborende analyse af branchens generelle og specielle risikoforhold. Ud fra de indsamlede data, udformer vi forslag til et forsikringskoncept samt en gennemsigtig præmieberegningsmodel.

Vi har udviklet en lang række brancheaftaler, der dækker medlemmernes særlige forsikringsbehov. Vort udgangspunkt er behovsbestemte virksomhedsforsikringer der indeholder helt branchespecifikke elementer, som forsikringsselskaberne ikke tilbyder i deres standartløsninger.

Materialet danner baggrund for en licitation blandt udvalgte forsikringsselskaber. I vores licitationsmateriale beskriver vi naturligvis de krav og forventninger, der stilles til håndteringen af brancheaftalen.

Tilbuddene beskrives, sammenlignes og vurderes i en rapport, der giver overblik over fordele og ulemper ved de forskellige selskabers tilbud.

Vi aftaler markedsføringsstrategier, hvor brancheorganisationens og vores opgaver fordeles herunder hvordan og hvornår kontakt til medlemsvirksomhederne skal ske. Vores IT afdeling udvikler samtidig relevante værktøjer, som vil gøre forsikringsadministrationen nemmere og mere overskueligt for såvel brancheforeningen som for den enkelte medlemsvirksomhed.

Det er vigtigt for os, at resultatet ved en fælles forsikringsløsning giver foreningen kredit overfor medlemsvirksomhederne.